تردک ساده با تنها چند مواد اصلی و چند مرحله ساده، هر کسی می تواند این خوراکی خوشمزه را برای سفر تهیه کند. تردک ها تا زمانی که به رنگ طلایی سرخ شوند، پخته می شوند و سپس با کره نمکی  برای افزودن طعم،…