نظریه روانکاوی این نظریه روانشناسی مدعی است که نبردهای ناخودآگاه ذهن تعیین‌کننده رفتار و شکل‌گیری شخصیت هستند.   .   نظریه روانکاوی چیست؟ تئوری روان‌کاوی که در اوایل قرن بیستم توسط نورولوژیست اتریشی ، زیگموند فروید بنیانگذاری شد. فروید پیشنهاد داد که شخصیت…