گربه چیست ؟ گربه خانگی اکنون محبوب‌ترین حیوان خانگی جهان است، اما گربه‌ها همیشه اهلی نبودند. رابطه بین انسان‌ها و گربه‌ها در نزدیک شرق حدود ۱۰ هزار سال پیش آغاز شد، زمانی که گربه‌ها موش‌هایی را که در شهرها و روستاها پراکنده شده…