آناتومی انسان – سلول تجسم اینکه ۷۵ تریلیون سلول چگونه به نظر می‌رسند بسیار دشوار است، اما مشاهده خودتان در آینه یک شروع خوب است. این تعداد سلول در هر بدن انسان متوسط وجود دارد، و البته ما میلیون‌ها سلول را در هر روز جایگزین…