ساندویچ با پنیر ریکوتا و انجیر ساندویچ های حاوی پنیر ریکوتا و انجیر یکی از بهترین گزینه هایی است که برای یک صبحانه شاداب و خوشمزه می توان انتخاب کرد. این ساندویچ ها با ترکیبی از پنیر ریکوتا نرم و خوشمزه، پروشوتو خوشبو و انجیر…