سیخ کوفته میان وعده های کوچک گوشتی سیخ کباب، نوعی پیش غذای خوشمزه و آسان برای سرو در میهمانی هایی مانند جمعیت های مختلف است. این سیخ ها با گوشت کوچک و خوش طعم تهیه می شوند که با ادویه های مناسبی مخلوط شده…