اسلایم چسبناک این ماده چسبناک بسیار آسان تهیه می شود، بازی‌کردن با آن بسیار جالب است و رفتار بسیار عجیب و غریبی دارد. این ماده را تنها به مدت چند ثانیه در دست خود نگه دارید و ببینید می‌توانید بفهمید که آن یک…